Puiden istutus

Puiden istutus

Hiilinielu on hiilivarasto, jonka koko kasvaa. Se on vastakohta hiilen lähteelle. Tärkeimpiä hiilinieluja ovat meret, kasvit ja muut organismit, jotka käyttävät fotosynteesiä. Fotosynteesissä hiiltä siirtyy biomassaan ilmakehästä, jossa sitä on hiilidioksidin muodossa. Metsät ja suot sitovat hiiltä.

Käsite hiilinielu on tullut tunnetuksi ilmaston lämpenemistä koskevan keskustelun ansiosta. Niillä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

VTT:n ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttamassa selvityksessä todetaan, että Suomi voi saavuttaa hiilineutraalisuustavoitteen noin 2040. Tavoitteen saavuttamiseksi on panostettava ensisijaisesti nopeaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen kaikilla päästösektoreilla.

Lisäksi tarvitaan keinoja, joilla hiilidioksidia poistetaan ilmakehästä. Metsien hiilinielujen ylläpitäminen ja vahvistaminen ovat tässä tärkeässä roolissa.

Me istutamme puita. Puiden istutus kasvihuonepäästöjä vastaan. Tule jäseneksi ja anna tukesi: Ekoluonto.fi

Me istutamme puita

Puiden istutus

Puiden istuttaminen on tehokkaampi ja halvempi kuin mikään muu ilmastonmuutoksen torjuntakeino.

Puiden istuttaminen on merkittävin ja helpoin tapa torjua ilmastonmuutosta.

Anna tukesi Ekoluonto yhdistykselle. Me pidämme huolta ja istutamme puita!

Liity jäseneksi ja / tai anna tukesi muuten.

14.7.2019

Ekoluonto.fi tiimi