Vesistöt

Vesistöt | ekoluonto.fi

Haluamme pitää huolta, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista vesistämme. Suojelemme tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Suomi on tuhansien järvien maa

Vesistöt ovat tärkeä osa Suomea ja meitä kaikkia tarvitaan pitämään niistä huolta. Vesistöjen tilan vaaliminen perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhömme, jossa jokainen teko on tärkeä.

Ainutlaatuinen Itämeremme tarvitsee suojelutoimia

Voimme vähentää Itämeren ravinnekuormitusta. Öljyn kuljetuksia ja meriliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa ja vähentää onnettomuuksien riskiä. Voimme yhdessä pelastaa meren ja osallistua sen suojeluun.

Älä saastuta vesistöjä. | ekoluonto.fi | Puhtaampien vesistöjen puolesta.

Puhtaampien vesistöjen puolesta.

Tuhannet järvet ja Itämeri: Vesistöjen suojelu on elintärkeää. Anna oma panoksesi.

Älä saastuta vesistöjä.

Tule jäseneksi!

Ekoluonto.fi, Puhtaampien vesistöjen puolesta

14.7.2019

Ekoluonto.fi tiimi